www.yaghma-golrouee.com

 

«بیدار کردنِ آن‌که خود را به خواب زده»

«نئاندرتال‌ها سخن می‌گویند»

«تک‌چشمِ آبی»

«این گلو آبستن آوازهای درخشان بود»

«مجوزم را از مردم گرفته‌ام...»

«دروغ سیزده»

«سال هزار و سیصد و اسب...»

«آهنگ اسنیف با صدای یغما گلرویی»

«برگشتم از پلیس‌های سرزمین خودمان کتک بخورم»

«من خطر می‌کنم، پس هستم»

چشم‌های همیشه غمگینت

«پیشنهاد نمی‌کنم این فیلم را ببینید»

هفت‌سینِ بی‌سکه‌ی ما

فرشته‌ی مهربانِ ممیزی

«با ترانه‌سرایی خداحافظی می‌کنم»


کل مطالب 91 (7 صفحه | در هر صفحه 15 مطلب)

RSS

 

Copyright © 2006-2015 Yaghma Golrouee All Rights Reserved